Neuscorrectie

Neuscorrectie

Algemeen

De neus heeft een centrale plaats in het gezicht. Een kleine verandering maakt al veel verschil. Een operatieve behandeling kan de neus verkleinen, de vorm van de neuspunt verbeteren of een bobbel van de neusrug verwijderen. Een neuscorrectie kan ook klachten als verstopping en hoofdpijn verminderen. Bijvoorbeeld door een scheve of gebroken neus recht te zetten. Doordat een neuscorrectie u "mooier" maakt, draagt deze bij aan zelfvertrouwen.

U overweegt een neuscorrectie

De juiste plastisch chirurgische ingreep is bepalend voor het gewenste resultaat van de neuscorrectie. Bij het bepalen van dit resultaat staat de patiënt centraal. De vorm van de neus is tenslotte een persoonlijk aspect en wordt door plastisch chirurg drs. Th. van de Kar dan ook per individu beoordeeld. Wat mooi is voor de één is dat immers niet altijd voor de ander. Plastisch chirurg drs. Th. van de Kar hecht dan ook veel waarde aan het intakegesprek. Tijdens dit eerste consult bespreken zij samen met u de mogelijkheden van een neuscorrectie. Dit consult is gratis. Naast de mogelijkheden van een neuscorrectie komen tevens praktische vragen over de operatie en het herstel aan de orde. Op basis van dit consult ontvangt u een offerte. Mocht de neuscorrectie onder de reguliere zorg vallen en dus vergoed worden door uw ziektekostenverzekering, dan wordt dit aangegeven.

Werkwijze bij neuscorrectie

Nadat het gewenste resultaat van de neuscorrectie is bepaald volgt het behandelplan. De datum van de operatie wordt vastgesteld. Voorbereiding op de operatie en herstel na de plastisch chirurgische ingreep besproken. Afhankelijk van de aard van de operatie vindt plaatselijke verdoving of juist algehele narcose plaats. Kleine correcties van de neus vinden plaats in de polikliniek of dagverpleging. Bij zwaardere ingrepen kan een ziekenhuisopname van enkele dagen noodzakelijk zijn. De operatie vindt over het algemeen plaats door de neusgaten.

Nazorg bij neuscorrectie

Een operatie is altijd spannend. Helemaal wanneer het om uw uiterlijk gaat. Gelukkig valt de pijn na de neusoperatie over het algemeen erg mee. Er kan een zwelling in het gezicht ontstaan die enkele dagen aanhoudt. In de meeste gevallen wordt een inwendig verband aangebracht. Daarnaast wordt er een pleister of gipsverband aangebracht op de neus en een gedeelte van het voorhoofd. Dit wordt na 1 à 2 weken verwijderd. De verwijdering gaat gepaard met een zwelling van de neus die in sommige gevallen enkele maanden aanwezig blijft. Vaak is de zwelling echter niet overdreven opvallend. U profiteert dus al enkele weken na de operatie van de neuscorrectie.

Resultaat

Slechts in enkele gevallen is een sneetje noodzakelijk aan de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen. In die gevallen kan er sprake zijn van een klein litteken. Dit wordt echter altijd van te voren aangegeven, zodat u weet welk resultaat u mag verwachten. Bij plastisch chirurg drs. Th. van de Kar gaat het namelijk om uw verwachting. Het is immers uw neus. De medische ingreep en het bijbehorende, persoonlijke resultaat wordt dan ook samen besproken. Het gezamenlijk streven is immers om u "mooier" te maken. Vaak draagt een neuscorrectie, net zoals andere plastisch chirurgische ingrepen, bij aan uw zelfvertrouwen.

Risico's en complicaties

Helaas is het onmogelijk om het resultaat van een neuscorrectie vooraf te garanderen. Daar komt bij dat de kwaliteit van het weefsel van de neus een belangrijke rol speelt bij het herstel en resultaat. Bovendien is geen enkele medische ingreep of operatie zonder risico. Door het te verwachten resultaat samen vooraf te bespreken ontstaat er een juist beeld van de neuscorrectie. Ook eventuele risico's worden vooraf besproken. Daarbij geldt dat plastisch chirurg drs. Th. van de Kar bij twijfel niet handelt. Gezondheid, veiligheid en een operatie die bij u als individu past staat bij plastisch chirurg drs. Th. van de Kar altijd voorop.

Vergoeding

Als er een medische indicatie voor een neuscorrectie is ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Indien u uw neus laat corrigeren vanwege cosmetische redenen wordt dit niet vergoed. Na afloop van het eerste consult geeft plastisch chirurg drs. Th. van de Kar aan of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Neem contact op

Vragen over deze ingreep of wilt u een afspraak maken?
Bel ons dan via
+31 (0)20 30 500 30


Waarom
Boerhaave Medisch Centrum

  • Veilig
  • Geborgen
  • Vertrouwd
  • Verantwoord