Onderkin en halslift


Bij sommige mensen komt een abnormale vetophoping in de hals voor. Een vetophoping die niet door overgewicht voorkomt, maar het gevolg is van aanleg. Minder mooie contouren zijn het resultaat. Liposuctie van de hals biedt in dergelijke gevallen uitkomst. Bij deze plastisch chirurgische ingreep zuigt men de vetophopingen onderhuids weg.

U overweegt liposuctie van de hals

Een wat dikkere hals kan de aandacht afleiden van uw gezicht, zeker als de proporties niet bij elkaar passen. Tijdens het eerste consult bekijkt plastisch chirurg drs. Th. van de Kar samen met u de verhouding van gezicht en hals. Op basis daarvan geven zij u een reëel beeld van het te behalen resultaat. Daarbij speelt mede de kwaliteit van uw huid een rol. Indien uw huid niet voldoende elastisch is, is het soms beter om te kiezen voor een halslift om de contouren aan te scherpen. Op basis van de conclusies van dit consult ontvangt u een offerte.

Werkwijze bij liposuctie

De behandeling van kleine contourafwijkingen vindt poliklinisch plaats, onder plaatselijke verdoving. Na afloop mag u dan meteen naar huis. Meestal vindt liposuctie echter plaats onder volledige verdoving. Om het wegzuigen van de vetcellen in de hals te vergemakkelijken en bloedverlies te verminderen krijgt u een injectie in uw hals aan het begin van de ingreep. Vervolgens zuigt de plastisch chirurg het overtollige vetweefsel weg.

Nazorg liposuctie hals

In de meeste gevallen mag u nog dezelfde dag naar huis. U dient echter wel enkele dagen rustig aan te doen. moet dan wel nog enkele dage rustig aan doen. De pijn van een halsliposuctie valt over het algemeen mee en is goed te bestrijden met paracetamol. Tijdens de eerste drie weken draagt u speciale drukkleding om de onderlaag goed aan de huid te laten verkleven. Sporten mag pas weer vier tot zes weken na de operatie.

Resultaat

Door een gezwollen huid en bloeduitstortingen kan het resultaat van de liposuctie niet direct zichtbaar zijn. Na één tot twee weken ziet u echter duidelijk dat de contour van uw hals verbeterd is. De huid kan wel nog wat beurs en stijf aanvoelen. Na twee weken kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Sporten wordt echter gedurende zes weken afgeraden. De weggezogen vetcellen komen niet meer terug. Mocht u na de operatie echter aankomen, dan nemen de resterende vetcellen ook weer in grootte toe.

Risico’s en complicaties

Veiligheid staat centraal bij plastisch chirurg drs. Th. van de Kar. Bovendien staat uw gezondheid altijd voorop. Net als bij elke operatie gaat een liposuctie echter gepaard met risico’s. Hoe klein ook, er bestaat altijd een kans op een nabloeding, een infectie, slechte wondgenezing, trombose of een allergische reactie. Restzwellingen en verhardingen kunnen pas na weken of maanden verdwijnen. Ook kan de huid tijdelijk gevoelloos zijn of verkleuringen vertonen op de plek waar u een bloeduitstorting had. Een enkele keer is niet al het overtollige vetweefsel verwijderd of is het resultaat niet symmetrisch. Dan is het noodzakelijk nog een aanvullende liposuctie uit te voeren. Een enkele keer kan het voorkomen dat het huidoppervlak door de operatie onregelmatig wordt. Voorafgaand aan de operatie geeft de plastisch chirurg aan welk resultaat hij verwacht te bereiken. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Vergoeding

U ontvangt doorgaans geen vergoeding van uw zorgverzekeraar voor een liposuctie van de hals. Naast de behandeling zijn ook de kosten voor de drukkleding die u na de operatie moet dragen voor eigen rekening.