Borstreconstructie

Borstreconstructie

Algemeen

Helaas is de amputatie van één of beide borsten soms onvermijdelijk, zoals bij borstkanker. Hoewel een borstreconstructie niet van invloed is op het ziekteverloop draagt dit vaak wel bij aan het psychische herstel.

U overweegt een borstreconstructie

Een borstreconstructie is niet alleen een zware lichamelijke ingreep. Het traject neemt ook veel emoties met zich mee. Dit is een van de redenen waarom plastisch chirurg drs. Th. van de Kar veel waarde hechten aan het intakegesprek. Het is belangrijk dat u een reëel beeld krijgt van het resultaat dat u mag verwachten. Een gereconstrueerde borst zal tenslotte altijd verschillen van een natuurlijke borst. Niet alleen in vorm en grootte maar ook in de manier waarop de borst aanvoelt.

Werkwijze bij borstreconstructie

Er bestaan verschillende technieken om een borst te reconstrueren. Bijvoorbeeld door middel van het inbrengen van een prothese. Dit is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw huid en de hoeveelheid van het weggenomen weefsel. De techniek is teven van invloed op het aantal operaties dat nodig is om het gewenste eindresultaat te bereiken. Ook de timing van een borstreconstructie verschilt per persoon. Bij de een worden amputatie en reconstructie gecombineerd in één operatie, terwijl de ander na de borstamputatie eerst bestraling of chemotherapie ondergaat. Uw plastisch chirurg bespreekt vooraf met u welke techniek voor u het meest geschikt is.

Indien nodig vindt er zes tot twaalf maande na afloop van de reconstructie van de borst ook een tepelreconstructie plaats. De tepel zelf wordt gemaakt van plaatselijk aanwezige huid of een deel van de andere tepel. Voor de reconstructie van de tepelhof gebruikt de plastisch chirurg huid van de binnenkant van het bovenbeen, de lies, de oksel, of de achterzijde van het oor. Daarnaast is ook een tatoeage techniek mogelijk.

Om de borsten zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken wordt er soms voor gekozen om de natuurlijke borst te verkleinen of te verstevigen. Vaak gebeurt dit in combinatie met de tepelreconstructie, zodat er maar één operatie nodig is.

Nazorg bij borstreconstructie

Een borstreconstructie vindt plaats onder algehele narcose. Het aantal benodigde operaties en de opnameduur zijn sterk afhankelijk van de operatietechniek. Na afloop van de operatie worden drains aangebracht, deze dunne slangetjes voeren vocht uit de wond af en mogen er na enkele dagen weer uit. Het verwijderen van eventuele hechtingen vindt plaats tijdens het spreekuur. Om de wond de tijd te geven te genezen is het aan te raden om de eerste zes weken na de ingreep rustig aan te doen.

Bij een tepelreconstructie is er sprake van een dagopname. Het tatoeëren van de tepelhof vindt plaats op de polikliniek.

Resultaat

De geconstrueerde borst zal altijd verschillen van uw natuurlijke borst. De borst voelt anders aan en verschilt zowel in grootte als in vorm. Ondanks dat zijn vrouwen die een borstreconstructie ondergaan tevreden over het resultaat. Vooral psychisch voelen zij zich vaak sterker.

Risico's en complicaties

Bij plastisch chirurg drs. Th. van de Kar staat uw gezondheid en veiligheid altijd voorop.

Net als elke andere operatie is een borstreconstructie echter niet zonder risico. De kans op complicaties, bijvoorbeeld een nabloeding of infectie, wordt vooraf met u besproken. Bij een kwart van de vrouwen die een borstreconstructie ondergaan waarbij een implantaat wordt ingebracht, ontstaat een bindweefselkapsel rond de prothese. Hierdoor voelt de borst hard en pijnlijk aan. Dit is te verhelpen met een aanvullende operatie. In zeldzame gevallen is er sprake van onvoldoende bloedcirculatie in het verplaatste weefsel of de wondranden. Dit kan leiden tot weefselversterf.

Vergoeding

Een borstreconstructie wordt gezien als een operatie die bedoeld is om de borst te herstellen na een amputatie, en valt niet onder cosmetische behandelingen. In de regel ontvangt u dan ook een vergoeding van de kosten van de reconstructie van uw zorgverzekeraar.

Neem contact op

Vragen over deze ingreep of wilt u een afspraak maken?
Bel ons dan via
+31 (0)20 30 500 30


Waarom
Boerhaave Medisch Centrum

  • Veilig
  • Geborgen
  • Vertrouwd
  • Verantwoord